Links


 
Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation
No.2, Jalan 9/10
Persiaran Usahawan, Seksyen 9
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
 
Tel: 03-8921 0800
Fax: 03-8921 0801/0802
     
 

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) Blok E4/5,

Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya

Tel: 03-8883 6200
Fax: 03-8889 3712
Website: www.kettha.gov.my