GTFS Biayai 319 Projek : 2010-2017

Date: 
07 May, 2018

Sebanyak 319 projek memperoleh manfaat daripada Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS) sepanjang tempoh 2010 sehingga 31 December 2017 yang membabitkan tawaran pembiayaan oleh PFIs berjumlah lebih dari RM3.638 bilion. Jumlah tersebut dijangka mengujudkan lebih dari RM7.053 bilion pelaburan hijau, serta mengwujudkan 4909 peluang pekerjaan baru (green job).